Ochrana údajů

Ochrana údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jednou z nejvyšších priorit společnosti R&M je ochrana soukromí jejích zákazníků. Níže uvádíme zásady, kterými se řídíme při sběru a zpracování osobních údajů (informací, které vás identifikují nebo které nám umožňují vás identifikovat) prostřednictvím této webové stránky a jiných webových stránek a aplikací provozovaných společností R&M (dále jen „webová stránka“).

Sběr osobních údajů

Máte možnost navštěvovat tuto webovou stránku a zjišťovat si informace o našich službách, aniž byste nám tím poskytli jakékoli osobní údaje. Na webové stránce vás požádáme o osobní údaje pouze v případě, že to bude nutné k poskytnutí kterékoli ze služeb společnosti R&M, kterou využíváte. Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány s maximální péčí a pouze pro účely popsané v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů a v požadovaném rozsahu. Vaše osobní údaje budeme ukládat pouze tehdy, pokud to bude nutné, abychom mohli poskytovat naše služby, nebo pokud budeme povinni tak činit na základě zákona.

Kromě toho shromažďujeme údaje za účelem analýzy toho, jak webovou stránku využíváte obecně, abychom zjistili, jak můžeme zlepšit naše služby, a k přizpůsobení našich marketingových snah potřebám jednotlivých zákazníků, které jsme schopni identifikovat. Pro sběr a zpracování těchto údajů používáme cookies. Informace o tom, jak cookies fungují a jak můžete upravit jejich nastavení, můžete nalézt v našich Podmínkách používání.

Marketingová kampaň R&M

Budeme vás neustále informovat o rozvoji a o službách poskytovaných společností R&M. Při distribuci tohoto newsletteru používáme postup dvojitého ověření souhlasu (double opt-in). Pokud si budete přát objednat odebírání našeho newsletteru na webové stránce, např. kliknutím potvrzujícím objednání odběru, zašleme vám potvrzující e-mail. Svoji objednávku můžete potvrdit kliknutím na odkaz v tomto e-mailu. Pokud si následně budete přát zastavit odběr newsletteru, můžete jej kdykoli zdarma zrušit.

Bezpečnost dat

Vaše osobní údaje zabezpečíme pomocí vhodných bezpečnostních opatření a zabezpečených serverů. Webová stránka je chráněna vhodnými technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení a zasahování, jakož i proti přístupu, úpravám a distribuování neoprávněnými osobami. Zejména citlivé údaje (např. podrobnosti o přístupu k vašemu profilovému účtu) jsou před odesláním kódovány (pomocí SSL).

Změny

Vyhrazujeme si právo kdykoli toto Prohlášení o ochraně osobních údajů změnit. Veškeré změny budou platné v okamžiku, kdy budou na této webové stránce zveřejněny.

Kontaktování naší společnosti ohledně ochrany osobních údajů

Pokud máte jakékoli dotazy k tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo o ochraně údajů u společnosti R&M, neváhejte se na nás obrátit.